Imunologické stanovení vyvolavatele v odebraném materiálu.
Stanovení přítomnosti toxinu ve stolici speciální soupravou

ikona    
Ve stolici osob infikovaných Clostridium difficile lze pomocí komerční soupravy prokázat jeho toxin A  (enterotoxin):

 Stolice je homogenizována a centrifugována. Event. přítomný toxin je v supernatantu. Ten se kápne do dolního okénka soupravy. Toxin zde reaguje s volnou monoklonální protilátkou proti toxinu, konjugovanou s modrým latexovým barvivem. Komplex toxin - obarvená protilátka difunduje do prostředního okénka, kde je upoutaná protilátka proti toxinu. Ta zachytí komplex toxinu s obarvenou protilátkou a vznikne modrý proužek. Bez toxinu zde proužek nevznikne. Volná obarvená protilátka kromě toho v každém případě difunduje dál do horního okénka, kde se zachytí - kontrola správného technického provedení testu. 

ikona