Autoři.

Hlavním autorem je Doc. MUDr. Marek Bednář, CSc (většina stránek, obrázků, videoklipy, skripty, otázky testu, úprava kazuistik). Autorem schémat a některých textů a obrázků je MUDr Jan Smíšek. Autorem mnoha fotografií, záběru pohybujících se bakterií a některých celých stránek je Prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. Autorkou parazitologické části vč. fotografií je MUDr. Veronika Němečková. Autorem připojeného bakteriologického repetitoria je MUDr. Václava Adámková. Některé videoklipy pocházejí ze starých výukových filmů. Řada klipů a fotografií byla získána  v diagnostické laboratoři Vidia Diagnostika v Praze 9, jejíž ředitelce paní MUDr. Libuši Zikmundové velmi děkuji. Pan RNDr. Jaroslav König z Vidia Diagnostika se projektu zúčastnil v oblasti serologie a molekulárně genetických metod. Střih, čistění a překódování klipů byly prováděny freewarem TMPGEnc autora Hiroyuki Hori. Tato výuková pomůcka částečně vznikla na základě projektu Fondu rozvoje vysokých škol FRVŠ 1359/2009 “Příručka lékařské mikrobiologie pro bakalářské studijní programy”.

Děkuji všem lékařkám a laborantkám Ústavu lékařské mikrobiologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady/3LFUK za jejich trpělivost při pořizování záběrů a fotografií.

Ojedinělé soubory pocházejí od jiných (zahraničních) autorů. Jejich jména jsou na příslušném místě uvedena. Pochází-li soubor z reklamního filmu nebo byl získán ve firemní laboratoři, je to uvedeno. 

Technické i věcné připomínky prosím zasílejte na bednarm@volny.cz

Marek Bednář