Gradientová difúzní metoda - Etest

ikona Výrobce AB Biodisk, Solna, Švédsko, vyrábí diagnostický přípravek - proužek, ve kterém se po položení na povrch půdy vytvoří logaritmicky klesající gradient antibiotika. Kolem proužku se po inkubaci vytvoří kapkovitá inhibiční zóna. Hledá se místo, kde okraj zóny protne okraj proužku. 

Primární měřenou hodnotou je kritická koncentrace antibiotika pro právě nulovou inhibiční zónu (viz disková metoda). Ta  se pomocí vhodně umístěné stupnice převádí na přibližnou minimální inhibiční koncentraci - MIC. Etest je vynikajícím prediktorem MIC. Jeho širšímu používání brání vysoká cena. 

Očkování půdy zkoumaným kmenem se provádí před položením Etestu a je shodné s provedením diskové metody.