Průkaz amplifikačního produktu elektroforézou v agarózovém gelu. 

Prokazuje se přítomnost amplikonů a současně jejich délka v závislosti na elektroforetické pohyblivosti. 

 

ikona   Kyvety jsou po amplifikaci vyjmuty z cycleru. Jejich obsah je smíchán se značkujícím inertním barvivem a přenesen na elektroforetický gel. Do jedné jamky je pipetován srovnávací vzorek (standard).ikona
ikona Po skončené elektroforéze jsou event. přítomné  amplikony (t.j. amplifikované úseky DNA) v gelu obarveny fluorescenčním barvivem. (Jindy je barvivo v gelu předem.)ikona
ikona Gel je vložen do prohlížecího zařízení, které obsahuje zdroj UV světla a digitální fotoaparát.ikona

 

ikona Obraz gelu se svítícími proužky odpovídajícími pozici amplikonů je přenesen do počítače a zpracován.ikona
ikona Přítomnost proužků o přepokládané délce (vzhledem k použitým primerům) je důkazem proběhlé PCR, tudíž důkazem přítomnosti prokazovaného vyvolavatele ve vyšetřovaném vzorku.ikona

 

ikona Záběry pořízeny v diagnostické laboratoři Vidia Diagnostika, Praha.