Real time PCR  (kinetická PCR) umožňuje sledovat probíhající PCR již během probíhající amplifikace vzorku ("v reálném čase") v cycleru.  Klasickým zařízením tohoto typu je Light cycler Roche. PCR v něm probíhá stejně jako v klasickém cycleru periodickými změnami teploty, navíc je  při každém cyklu fluorescenčně měřen aktuální obsah DNA. Elektroforéza po skončené PCR tak odpadá. V amplifikční směsi v kyvetách musí být kromě běžných složek i vhodný fluorescenční systém. Je to např. barvivo SYBR Green, které fluoreskuje ve spojení s dsDNA a ozřejmuje tak přítomnost amplikonů v kyvetě. Místo SYBR Green lze použít i vícebarevné sondy TaqMan, které umožňují rozpoznat nejen zda se něco amplifikuje, ale i co se amplifikuje a tak v rámci multiplex-PCR identifikovat původce.

ikona   Plnění amplifikačních kapilár reakční směsí.
ikona   Po naplnění jsou kapiláry opatřeny zátkou.
ikonaikona   Místo klasických kyvet má tento cycler skleněné kapiláry. Poměr povrch/objem ovlivňující přestup tepla je příznivý, takže teplotní změny mohou být rychlé. Kapiláry jsou vloženy do karuselu cykleru.
ikona   Karusel s kapilárami je vložen do cycleru a je spuštěn program.
ikona Grafické znázornění stoupající fluorescence (osa y) v jednotlivých kyvetách obsahujících vyšetřovaný materiál od jednotlivých pacientů (barevně odlišených) v závislosti na počtu cyklů (osa x) softwarem Roche. Čím dříve se měřitelná fluorescence objevila, tím bohatší na původce byl původní vzorek. Výsledek lze sledovat průběžně, proto tzv. kinetická PCR.
ikona Po skončené amplifikaci lze v light cycleru měřit i  kvalitu amplikonů z průběhu jejich tepelné denaturace (melting point). Zjištěná tzv. teplota tání je užitečnou charakteristikou amplifikované DNA např. při zjišťování mutant původce onemocnění. 

Teplota v přístroji se postupně zvyšuje a současně se sleduje fluorescence vzorku. Zvyšující se teplotou dsDNA hydrolyzuje, fluorescenční barvivo se uvolňuje a jeho fluorescence ustává. Křivky tání amplifikačních produktů z materiálu jednotlivých vyšetřovaných pacientů znázorňují negativní derivaci naměřených hodnot a představují nárůst denaturovaných amplikonů s teplotou. Dole jsou vypočtené teploty tání Tm, kdy je denaturována polovina přítomné dsDNA.

ikona   Záběry pořízeny v diagnostické laboratoři Vidia Diagnostika, Praha.