Gramovo barvení

ikona

Princip: Gramovo barvení umožňuje dělit běžné bakterie na dvě skupiny - grampozitivní barvící se modře a gramnegativní barvící se červeně.  Napřed se barví krystalvioletí a následně lugolovým roztokem. Pak se diferencuje acetonem. Grampozitivy mají ve stěně tlustou vrstvu peptidoglykanu, která zabrání vymytí modrého barevného komplexu krystalvioleť+jód z buňky acetonem. Gramnegativy mají tenkou vrstvu peptidoglykanu, acetonem se odbarví. Následně se dobarví zředěným karbolfuchsinem, aby byly vidět - jsou pak pod mikroskopem červené. Objevitel Hans Christian Gram chtěl vyvinout barvení, které v infekčním vzorku barevně odliší všechny přítomné bakterie od napadené tkáně. To se mu nezdařilo (gramnegativy jsou stejně červené, jako buňky tkáně). Jiní badatelé však jeho barvení začali používat ke třídění bakterií na grampozitivní a gramnegativní.

Některé bakterie se tímto barvením nedají znázornit - např. mykobaktérie pro vysokou hydrofobii své stěny barviva přijímají jen obtížně.

Příliš staré kultury některých grampozitivních druhů bakterií mohou být fyziologicky  gramnegativní. Pokud tento jev nastává neobvykle brzy, mluvíme o gramlabilitě.

Provedení:

   

ikona Z vyhlédnuté kolonie se kličkou odebere přiměřeně malé malé množství biomasy. 
ikona Biomasu se kličkou suspenduje v kapce fyziologického roztoku na podložním sklíčku. Je-li barven odebraný patologický materiál (likvor, močový sediment, hnis apod.), kápne se či rozetře na sklíčko přímo. Zaschlý nátěr se na sklíčku fixuje protažením  plamenem nebo pomocí metanolu.
ikona Barvivo se navrství na preparát: krystalvioleť 20 sekund ..... v praxi: . Filtrací barviva těsně před aplikací se sníží riziko vzniku artefaktů.
ikona Poté se krystalvioleť spláchne Lugolovým roztokem a čistý Lugolův roztok se nechá působit dalších 20 s ......v praxi: .  Zkušená laborantka preparát mezi krystalvioletí a lugolem krátce opláchne vodou, přičemž krystalvioleť nechá působit déle.
ikona Poté se preparát diferencuje acetonem několik sekund......v praxi:  
ikona Po důkladném opláchnutí vodou ...v praxi: se preparát dobarví zředěným karbolfuchsinem 30-60s, opláchne a usuší.
ikona Grampozitivní bakterie jsou zbarveny modře.
ikona   Gramnegativní bakterie jsou zbarveny červeně.