Vyšetření na přítomnost bakterií v krvi při sepsi - hemokultura.

Sepse je stav, kdy pacient má syndrom celkové zánětlivé odpovědi (kritéria SIRS: horečka, zánětlivé změny v krevním obraze, tachykardie, tachypoe) a současně bakterie v krvi. Sepse je vážný stav, který může vést k smrti. Bakteriologická diagnostika sepse spočívá v kultivaci bakterií z krve (tzv. hemokultura). 

Příklad: Systém BacT/Alert Organon Teknika. První tři klipy pocházejí z jejich instruktážního filmu.

ikona

Po pečlivém očištění a dezinfekci kůže je pacientovi odebráno 10 ml krve na 1 hemokultivační nádobku.

ikona Je vyměněna jehla a krev je vstřiknuta do hemokultivační nádobky.
Existuje i uzavřený způsob odběru krve pomocí hadičky s jehlami na obou koncích.

Jednotlivé typy nádobek se liší zaměřením na určitou skupinu mikrorganizmů: aerobní a fakultativně anaerobní bakterie, anaerobní bakterie, kvasinky atd.

ikona Lahvička je zapsána a vložena do speciálního inkubátoru
ikona V pozicích pro jednotlivé lahvičky jsou zdroje světla a čidla. Počítač periodicky měří barvu indikátoru CO2 uvnitř lahviček. 
ikona   Počítač vyhodnocuje změny barvy indikátoru CO2 v času. Algoritmus rozpozná změny typické pro množení bakterií (zde zlom křivky), vyčká, zda nejde o náhodu a pak vydá hlasitý signál pro obsluhu (silná čára). Nepřijde-li signál do 7 dnů, lahvička se vyřazuje. Vzhledem k algoritmu měření se lahvička nesmí předem inkubovat v běžném termostatu.
ikona  
Pozitivní lahvička je vyjmuta z inkubátoru. Obsah lahvičky je vyočkován na tuhé kultivační půdy, z roztěru je zhotoven mikroskopický preparát obarvený podle Grama a je provedeno stanovení citlivosti diskovou metodou přímo z obsahu lahvičky (tzv. přímá citlivost). Subkultura na tuhých půdách se zpracovává běžným způsobem. Naočkovaný krevní agar je opatřen stafylokokovou čárou pro prřůkaz Haemophilus influenzae.
 

Souběžně se na tuhé půdě kultivuje stěr z kůže pacienta v místě vpichu a výsledek je porovnán s výsledkem hemokultury, aby bylo možno vyloučit kontaminaci jehly při odběru. krve.