Odečítání.    

Při kultivačním vyšetření je podmínkou identifikace vyvolavatele jeho čistá kultura. Z kolonie získaná čistá kultura se nazývá kmen.

V primokultuře za 24 - 36 hodin při 37°C z naočkovaného vzorku vyroste různý počet typů kolonií podle počtu přítomných kmenů.  Mikrobiolog pozoruje počet a charakter kolonií. Používá zrak a čich. Z podezřelých kolonií příležitostně zhotovuje preparát barvený podle Grama a prohlíží jej pod mikroskopem. Tam, kde je ve vzorku současně přítomna i běžná flóra, se z provozních a z praktických důvodů podrobně identifikují jen kolonie zjevně významné. Ostatní se zařadí rodově či skupinově - např. "Corynebacterium sp.", "Streptococcus alfa" apod. 

Charakter růstu na tuhé půdě většinou neumožňuje druhové zařazení (identifikaci) kmene. Podle velikosti, zbarvení, charakteru okrajů, povrch, lesku, reakce v okolní půdě, zápachu a event. podle mikroskopického preparátu mikrobiolog indikuje další identifikační postup. Například podle předběžného zařazení kmene zvolí komerčně dostupnou identifikační sestavu biochemických testů v mikrotitrační destičce - jsou pro enterobakterie, nefermentující gramnegativní tyčky, stafylokoky, anaeroby apod. Pro některé lékařsky významné bakterie existují zkrácené identifikační postupy, např. CAMP test pro Streptococcus agalactiae, test na shlukovací faktor pro Staphylococcus aureus. Kmen lze identifikovat i geneticky, což je v rutinní diagnostice zatím málo využíváno - provádí se např. u mykobaktérií.

Souběžně, aby neztrácel čas, zahájí mikrobiolog testování citlivosti zachyceného klinicky významného kmene k antibiotikům.


Příklad odečítání. 

 

ikona Odečítání víceúčelových kultivačních destiček pro kvantitativní vyšetření moče. 

Laborantka sděluje lékaři potřebné údaje - klinickou diagnózu,  předchozí nálezy. Mikrobiolog zkoumá vyrostlé kolonie kolonií. Pokud se domnívá, že nález je významný, udělá tužkou značku na odpovídajícím místě dna Petriho misky a nadiktuje laborantce další identifikační  postup.  

ikona Krevní agar se prohlíží nejen v dopadajícím světle, ale i proti světlu k rozpoznání  hemolýzy.
ikona   Příklad - kultivace výtěru z nosu. Podezřelé jsou nažloutlé kolonie se zónou hemolýzy. Podobají se Staphylococus aureus.  Ostatní kolonie odpovídají běžné flóře a dále se nezpracovávají. Souvislá stafylokoková čára slouží k záchytu Haemophilus influenzae na krevním agaru (zde není přítomen).
ikona Laborantka přeočkovává podezřelý kmen, aby získala jeho čistou kulturu pro další identifikaci a pro stanovení citlivosti.