Serologická diagnostika syfilis

Kultivační vyšetření je u syfilis nemožné. I když zvláště při prvním stadiu syfilis (t.j. ulcus durum) lze provést také přímý (mikroskopický, event. PCR) průkaz přítomného Treponema pallidum, základem laboratorní diagnostiky syfilis je serologické vyšetření: 

1. Vyšetření s kardiolipinem.

Kardiolipin je fosfolipid, hapten obsažený m.j. v membráně Treponema pallidum, ale i jiných bakterií, také v mitochondriích (rostlinných, živočišných, i lidských - poprvé byl izolován ze zvířecího srdce). Serologický test s tímto antigenem tak není pozitivní vždy jen u syfilis. K vystižení této nespecifičnosti se protilátky proti kardiolipinu produkované při syfilis nazývají "reaginy". Co je příčinou vzniku antikardiolipinových protilátek při syfilis není  jednoznačně objasněno. Laboratorní test s kardiolipinem je levný a slouží ke screeningu syfilis. Může být občas pozitivní i u některých jiných nemocí nebo i při graviditě. Jeho pozitivní výsledek je tak nutno konfirmovat (potvrdit) specifickým testem (např. TPHA).  Test s kardiolipinem má řadu modifikací, např. mikroflokulační reakci: RRR - rychlá reaginová reakce = RPR - rapid plasma reagin. U RRR je antigenem kardiolipin smíšený s cholesterolem a lecitinem. 

 

2. Vyšetření s treponemovým antigenem.

Zdrojem antigenu je T.pallidum ssp. pallidum Nichols. Kmen je pomnožován ve varlatech králíků.  V testu TPHA (Treponema pallidum hemagglutination) je tento antigen vázán na kuřecí erytrocyty. Ty pak při vlastním testu v přítomnosti protilátek proti Treponema pallidum aglutinují (tzv. pasivní hemaglutinace).

 

Rychlá reaginová reakce - RRR

ikona Na skleněnou destičku do předem připravených parafinových kroužků napipetujeme kapku neinaktivovaného vyšetřovaného pacientova séra. 
ikona Po napipetování vyšetřovaných vzorků séra ke každé kapce séra přikápneme kapátkem 1 kapku antigenu. Před tímto krokem řádně protřepeme v ruce lahvičku s antigenem, protřepání se musí opakovat před přikapáním antigenu na každou další skleněnou destičku. Destičku protřepeme na třepačce 3 minuty.
ikona Výsledek odečítáme mikroskopicky suchým systémem, okulár 10x.
ikona   Negativní sérum - jehličkovité částice cholesterolu a lecitinu leží stejnoměrně v zorném poli a nevytvářejí shluky.
ikona   Pozitivní sérum +. Drobné shluky, které kýváním sklíčka nelze roztřepat, občas i volné jehličky cholesterolu a lecitinu.
ikona Silně pozitivní sérum +++. Projasněné zorné pole, shluky jsou velké a kompaktní.

Kontrola testu: kapka Treponema Sevatest kontrolní sérum + kapka antigenu na destičku, po zatřepání 3 min. sledujeme mikroskopicky pozitivní reakci +++.

 

Treponema pallidum hemaglutinační test (TPHA)

Pacientovo sérum se napipetuje do jednotlivých jamek mikrotitrační destičky a přidá se antigen (sensibilizované kuřecí erytrocyty). Reakce proběhne za 45-60 minut při pokojové teplotě.  

ikona   Erytrocyty buď sedimentují uprostřed dna jamky - negativní reakce, nebo tvoří aglutinát pokrývají celé dno jamky - pozitivní reakce. Reakci lze provádět jen kvantitativně (na křížky) se sérem ředěným 1:80 ...
ikona ... nebo kvantitativně se sérem ředěným 1:80 až 1:1280. Každý ze čtyř vyšetřovaných pacientů je zde v jednou sloupci jamek. Oba pozitivní pacienti mají titr přes 1280.