Očkování.

Očkováním v bakteriologii myslíme inokulaci infekčního materiálu do živné půdy. K očkování se nejběžněji používá bakteriologická klička - původně platinová, nyní z jiných kovových materiálů. Tu mezi jednotlivými úkony sterilizujeme plamenem. Někdy se používají plastové sterilní kličky na jedno použití. 

ikona Klička se sterilizuje rozpálením v plameni. Poté se nechá vychladnout.
ikona Pokud materiál nabíráme ze zkumavky, zátku otevíráme a po celou dobu přidržujeme malíčkem.
ikona Materiál kličkou nabereme, takže uvízne v očku kličky. Zkumavku zazátkujeme a odložíme.
ikona Pokud očkujeme do dalšího bujónu, počínáme si analogicky. Zkumavka je přitom nakloněná. Po otevření zkumavky je vhodné plamenem krátce zahřát její ústí, aby se zde vytvořila zóna horkého vzduchu.
ikona Je-li zdrojem materiálu kultura na tuhé půdě, dotkneme se vyhlédnuté kolonie kličkou a misku uzavřeme.
ikona Kresba fixem zde má znázornit způsob vedení kličky po povrchu čisté půdy. Z hrotu kličky se postupně uvolňují bakteriální buňky, z nichž po inkubaci vyrostou kolonie. Bakterií z kličky ubývá, takže posléze mají uvolňované bakterie kolem sebe již dostatek prostoru.
ikona Množství bakterií uvolňovaných z kličky a tím i počet budoucích kolonií lze snížit vypálením kličky mezi jednotlivými sériemi očkovacích čar. To je prováděno zvláště tam, kde množství bakterií v materiálu je pravděpodobně  vysoké (přeočkování čisté kultury, kultivace stolice apod).
ikona Sklon kličky k povrchu agaru. Klička musí být dostatečně pružná, aby nenarušila povrch půdy.  
Videoklip ukazující očkování kličkou: ikona
Existují i očkovací strojky: ikona