Odběr a transport materiálu ke kultivačnímu vyšetření.

Odběr a transport materiálu musí být proveden tak, aby původce byl v materiálu přítomen a aby jeho průkaz nebyl nešetrným transportem předem ohrožen.

Materiál musí být odebrán pokud možno před zahájením antibiotické léčby.

Odebraný materiál nesmí být po odběru kontaminován.

Pro běžné bakteriologické vyšetření se odebírají: 

ikona Stěry a výtěry z krku a z dalších přirozených dutin komunikujících s vnějším prostředím (nos, vagína, konečník) pomocí ručně nebo strojně vyráběných sterilních vatových tampónů na špejli. 
Inhibiční vliv látek obsažených ve vatě může být neutralizován aktivním uhlím (detoxikovaný tampón). 
Tampón může být i na drátu.
ikona Stolice se někdy odebírá tzv. rektální rourkou.
ikona Hnisy a punktáty se odebírají do injekční stříkačky U materiálů s předpokládanou anaerobní bakteriální flórou se musí zajistit prostředí bez kyslíku při odběru i transportu materiálu.
Moč se odebírá do sterilní nádobky a z ní se přelije do sterilní zkumavky.
ikona Krev pro průkaz přítomnosti bakterií se odebírá přímo do speciálních kultivačních nádobek.
Ke speciálním odběrům řadíme zvl. lumbální punkci a bronchoalveolární laváž.
ikona   Tampón s odebraným materiálem se někdy zapíchne do transportní půdy, aby bakterie transport do laboratoře přežily.