Parazitologické vyšetření krve

ikona Odběr kapilární krve
- pacient se posadí a horní končetinu položí na podložku
- kvůli lepšímu prokrvení je prsty možno masírovat 
- bříško prstu otřeme desinfekčním roztokem
- po zaschnutí desinfekce bodneme do prstu jehlou nebo kopíčkem
- první kapku krve otřeme do suchého sterilního tamponu
- další kapky krve odebíráme po jedné na podložní sklíčka
- odebereme alespoň 4 vzorky
ikona Tlustá kapka
- kapku krve na podložním skle rozetřeme krouživými pohyby rohem druhého podložního skla do kruhového nátěru tak hustě, aby bylo možné číst pod nátěrem text
- je-li nátěr příliš silný, může se během následného barvení ze skla odloučit
- nátěr necháme uschnout (zasíláme do laboratoře)
ikona Tenký nátěr
- kapku krve rozetřeme do tenkého nátěru kratší hranou druhého podložního skla přiloženého v ostrém úhlu plynulým pohybem do ztracena
- hranu druhého skla klademe za kapku krve a táhneme jí za sklem, nehrneme ji před ním
- nátěr necháme zaschnout (zasíláme do laboratoře)
ikona Fixace preparátů
- fixujeme pouze tenký nátěr!!!, tlustá kapka se barví bez předchozí fixace
- tenký nátěr fixujeme po dobu 2 minut v methanolu
- fixovaný tenký nátěr necháme uschnout
ikona     Vlastní barvení 
- používáme Giemsův roztok ředěný 1:10 sterilní destilovanou vodou o pH xy
- preparáty vkládáme do barvící kyvety
- tlustou kapku barvíme x minut
- tenký nátěr barvíme x minut
ikona   Opláchnutí
-po nabarvení opláchneme preparáty vodovodní vodou a necháme uschnout
ikona Výsledek

zdařilé a méně zdařilé preparáty.

 Hodnocení preparátů
- preparáty prohlížíme pod mikroskopem při zvětšení 1000x imersním objektivem
- v tlusté kapce prohlédneme v jednom zorném poli větší objem krve než v tenkém nátěru - tlustá kapka slouží ke zhodnocení přítomnosti nebo nepřítomnosti parazita
- tlustou kapku prohlédneme celou
- tenký nátěr prohlížíme meandrovitě v místech, kde se erytrocyty nepřekrývají, hodnotíme morfologii parazitů a určujeme je
- stanovujeme množství parazitů, tzv. parazitémii na 10000 erytrocytů, údaj uvádíme v procentech
Příklady mikroskopických obrazů - malarická plasmodia
ikonaikona   Plasmodium falciparum - tlustá kapka. Objektiv 100x. Trofozoiti - tzv. prstýnky, na pozadí rozpadlé erytrocyty. Při infekci Pl. falciparum nacházíme v periferní krvi pouze nejmladší vývojové formy, tzv. "prstýnky" a gametocyty. U detailnějšího obrázku jsou oblasti kolem dvou prstýnků úmyslně dodatečně silně kontrastovány. Jiné dva prstýnky (z mnoha) označeny šipkami.
ikonaikona   Plasmodium falciparum - tenký nátěr. Objektiv 100x. Prstýnky v zachovaných erytrocytech.Trofotozoit má tmavé jádro a velkou vakuolu, která zatlačuje cytoplasmu ke kraji, proto "prstýnkový" vzhled (označeno šipkami).
ikonaikona   Plasmodium vivax - tlustá kapka. Objektiv 100x. 
ikonaikona   Plasmodium vivax - tenký nátěr. Objektiv 100x. Infikované erytrocyty jsou až o polovinu zvětšeny. Při infekci Pl. vivax nacházíme v periferní krvi všechna vývojová stadia parazita.