Parazitologické vyšetření stolice

* - označuje metody prováděné vždy
§ - označuje metody prováděné jen při podezření na dané agens

Standardní parazitologické vyšetření

- určeno pro diagnostiku běžných autochtonních parazitóz (Giardia intestinalis, Entamoeba coli, Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides,..)

Metody:

 

1) vyšetření stolice:
* Faustova flotační metoda 
* metoda tlustého nátěru dle KATO
§ trvalý barvený preparát - při podezření na nákazu prvoky, vždy při nálezu prvoků flotační metodou (např. trichrom)
§ nativní preparát - při podezření na nález trofozoitů prvoků
2) vyšetření "podezřelých" útvarů
* nativní preparát
3) vyšetření na enterobiózu:
* perianální otisk nebo stěr (vyšetření stolice je neprůkazné)

 

Specializované vyšetření stolice po návratu z tropů a subtropů

- určeno pro diagnostiku běžných i méně běžných importovaných parazitóz (Schistosoma spp., Trichostrongylus spp., Trichuris trichiura,…)

Metody:

* flotační metoda dle Fausta
* metoda tlustého nátěru dle KATO
* sedimentační metoda (formol-éterová,..)
* nativní preparát z čerstvé stolice
* trvalý barvený preparát (např.trichrom)
§ protozoologické kultivační vyšetření - ke kultivaci např. Entamoeba histolytica 
§ vyšetření na mikrosporidiózu,…
 

 

Nativní preparát ze stolice

Princip:
- hledáme pohybující se trofozoity prvoků (např. Entamoeba histolytica), je nutné dodat do čerstvou stolici a dopravit ji při tělesné teplotě.
- v nativním preparátu můžeme nalézt i vajíčka helmintů a cysty prvoků.

Postup:

ikona Potřeby ke zhotovení nativního preparátu.
ikona Na podložní sklo označené číslem vzorku kápneme kapku fyziologického roztoku nebo vody.
V této kapce rozmícháme špejlí vzorek stolice do velikosti obilného zrna.
Přikryjeme krycím sklíčkem. Prohlížíme pod mikroskopem při zvětšení 100 - 400x.
ikona Příklad: měchovci - Ancylostoma/Necator, rýhující se vajíčko. Objektiv 40x. Skutečná velikost 60-70 x 40-50 µm.Flotační metoda dle Fausta

Princip:
- metoda je založena na vyšší specifické váze flotačního roztoku (hustota 1,180) než parazitárních útvarů. Parazitární útvary ve zkumavce vyplavou na hladinu, kde je zachytíme.
- v preparátu najdeme určitým způsobem deformované cysty prvoků, menší larvy a menší vajíčka helmintů
- flotačním roztokem je 33% ZnSO4.

ikona Potřeby k flotační metodě
 

ikona

  Vzorek stolice (asi 1g) špejlí přeneseme do zkumavky ne zcela naplněné vodou (fyziologickým roztokem).

Pomocí špejle důkladně rozmícháme.

ikonaikona Suspenzi zcentrifugujeme a supernatant odstraníme. Doplníme opět vodou, rozmícháme, znovu zcentrifugujeme (promytí), supernatant znovu odstraníme. Během promývání a následné centrifugace jsou vajíčka v sedimentu (jsou těžší než voda), amorfní součástky stolice zůstávají v supernatantu.

Promytý sediment doplníme asi 1 cm pod okraj zkumavky flotačním roztokem a znovu rozmícháme.
Zcentrifugujeme 5min při 2500 ot/min. - Vajíčka jsou flotačním roztokem nadnášena a centrifugace tento jev ještě urychlí.

ikonaikona Zkumavky doplníme flotačním roztokem až po okraj (hladina je mírně vypouklá)
Na hladinu položíme krycí sklíčko.
Necháme stát 20 min. Vajíčka vyplavou až ke sklíčku a adherují k němu.
ikona Krycí sklíčko sejmeme pinzetou a s ulpělou suspenzí položíme na podložní sklíčko. (Nebarvíme.)
Prohlížíme pod mikroskopem se sníženým kondenzorem při zvětšení 100-400x
ikona   Příklad: vajíčko tasemnice. Objektiv 40x. Skutečná velikost 30 µm.
ikona Příklad: Giardia intestinalis, cysty, typická deformace v preparátu připraveném koncentrační metodou dle Fausta.Objektiv 40x. Skutečná velikost 8-12 x 7-10 µm.

 

 

Trichrom dle Gomori

Princip: cysty a trofozoity prvoků nalezené při použití předchozích metod je nutné určit, k čemuž nám pomůže barvený preparát.

Postup:

 ikona   Špejlí rozetřeme vzorek na podložní sklíčko

Sklíčko dáme fixovat do první kyvety (sublimát alkohol) na minimálně 1 hodinu, nátěr nesmí zaschnout (během celého barvení!)

ikona   Dále barvíme dle obrázku.
ikona Nakonec preparát montujeme do kanadského balzámu.
ikona   Prohlížíme pod mikroskopem při celkovém 1000x zvětšení imerzním objektivem (příklad - Entamoeba dispar).

 

Sedimentační koncentrační metoda formol-étherová

Metoda je používána při vyšetřování vzorků stolic od osob přišedších z tropů a subtropů. Slouží k záchytu cyst prvoků a vajíček helmintů. Vhodná zejména pro větší vajíčka helmintů (např. vajíčka schistosom), která díky své velikosti nevystoupají k hladině ve zkumavce při flotační metodě dle Fausta.

Postup:

ikona   Asi 1g stolice se rozmíchá ve fyziologickém roztoku ve zkumavce a několikrát se centrifuguje a promývá. Vypraný sediment se rozsuspenduje v 4% formaldehydu a po přidání etheru se roztřepe a zcentrifuguje. Třívrstevný supernantant se odstraní a sediment se prohlíží pod mikroskopem. Sediment lze použít pro přípravu barvených preparátů.
ikona   Prohlížíme pod mikroskopem. Příklad - vajíčko Schistosoma mansoni.

 

Kultivace střevních protozoí (Dobell et Laidlaw)

Metoda je používána především k záchytu a kultivaci améb Entamoeba histolytica/dispar.

ikona   Šikmo nalité koňské sérum se nechá koagulovat při 80°C, skladuje se při 4°C. Před použitím se převrství Ringerovým roztokem, sérem a obohatí rýžovým škrobem. Po vytemperování na pokojovou teplotu se inokuluje stolice velikosti obilného zrna. Kultivuje se při 37°C. Sediment se mikroskopuje nativně po 24 a 72 hodinách.
Větší nemáme... Prohlížíme pod mikroskopem. Příklad - Entamoeba dispar.