Selektivně diagnostická půda: MacConkey agar. Diagnostická půda pro enterobakterie. Obsahuje m.j. laktózu, Na2SO3 , indikátor pH (neutrální červeň). Můžeme na ní rozdělit enterobakterie podle toho zda zkvašují laktózu => změna pH => změna barvy kolonie z růžové na červenou.

Selektivita této půdy spočívá v potlačení grampozitivů. Půda umožňuje předběžnou orientaci, která musí být doplněna biochemickou identifikací kmene (např. Enterotestem).

Obrázky:

V levém sloupci dva laktózu fermentující druhy (kolonie jsou červené)

Pod nimi vlevo bakterie rodu Proteus - výrazně pohyblivé, na této půdě netvoří kolonie ale povlak, laktózu nefermentuje..

V pravém sloupci  kolonie čtyř různých druhů laktózu nezkvašujících bakterií - kolonie jsou bezbarvé.    

Laktózu fermentující bakterie (Klebsiella)
Laktózu fermentující bakterie (Escherichia coli)
Toto bude Proteus! ikona
Laktózu nefermentující bakterie (Morganella morgani)
Laktózu nefermentující bakterie (Proteus mirabilis)
Laktózu nefermentující bakterie (Serratia marcescens)
Laktózu nefermentující bakterie (Samonella enterica)