· Vyšetření citlivosti bakterií k anibiotikům ·
· Diskový difuzní test ·
· Diluční mikrometoda, princip stanovemí MIC ·
· Průkaz b-laktamázy ·