· Arcanobacterium haemolyticum ·


Morfologie

· Gram pozitivní až Gram labilní delší kyjovité, značně pleomorfní tyčky, roste na KA, kolonie jsou obklopeny zónou pravé hemolýzy, vyrůstají po 48 hodinách.

Arcanobacterium haemolyticum Arcanobacterium haemolyticum

Fyziologie

· A. haemolyticum je fakultativně anaerobní; inhibuje ß-hemolýzu S.aureus > inverzní CAMP test.


Faktory patogenity

· D-sfingomyelináza - cytotoxická, poškozuje endotelie a trombocyty, vyvolává DI


Onemocnění


Citlivost na antibiotika