· Bacillus cereus ·


Morfologie

· Gram pozitivní, sporulující, pohyblivá, silná, neopouzdřená, rovná tyčka 2-5 mm x 1,2 mm; tvoří vlákna.

· Roste na běžných kultivačních médiích, na krevním agaru vyrůstá ve velkých, drsných koloniích s nepravidelnými okraji, obklopených zónou ß-hemolýzy.

Bacillus cereus Bacillus cereus

Fyziologie

· Většina členů tohoto rodu jsou saprofytické mikroorganismy, vyskytující se převážně v půdě, ve vodě, ve vzduchu a na rostlinách. Některé jsou patogeny hmyzu. B.cereus produkuje penicilinázu, která inaktivuje ß-laktamová antibiotika.

· Diagnosticky je důležitá koncentrace větší než 105 baktérií v gramu potravy.


Patogenita

· B.cereus produkuje:

· Může způsobovat otravu z potravin; onemocnění vzniká po požití kontaminovaných potravin enterotoxigenním kmenem a z kontaminovaných kosmetických přípravků, či očních kapek.

· Vyskytuje se ve dvou klinických formách :

  1. Emetická forma začíná 1-6 hodin po požití kontaminované potravy a je dávána do souvislosti s požitím rýžových pokrmů.
  2. Průjmová forma nastává po inkubaci 8-24 hodin a spojuje se s konzumací masových pokrmů a omáček.

· B.cereus tvoří několik enterotoxinů. Ojediněle může způsobovat onemocnění u imunokompromitovaných pacientů (meningitis, endokarditis, endophtalmitis, konjunktivitis nebo akutní gastroenteritis).Je též původcem oportunních infekcí.


Onemocnění


Terapie