· Borrelia burgdorferi ·


Morfologie

· Spirálně stočená bakterie, 4-30 mm dlouhá, 0,2µm široká s bičíky na obou koncích; barví se stříbřením nebo Giemsovou technikou. Pro kultivaci vyžaduje komplexní půdy s N-acetylglukosaminem, aminokyselinami, vitaminy a nukleovými kyselinami. Generační doba je 12 hodin.


Fyziologie

· B.burgdorferi je mikroaerofilní bakterie, optimální teplota je 30-37°C. Netvoří katalázu, glukózu štěpí na kyselinu mléčnou. Infekce se přenáší klíšťaty, mouchami, moskyty.


Antigenní struktura

· Antigeny jsou společné s jinými spirochetami. Jsou vázány na povrchovou membránu /OspA, OspB, OspC/ a na bičíky. Bičíkové antigeny jsou druhově specifické.


Patogeneze

· Aktivní pohyb a přítomnost lipopolysacharidového komplexu vede k tkáňovému poškození a ke vzniku horečky.


Onemocnění


Citlivost na antibiotika


Laboratorní diagnostika

· průkaz IgM, IgG nepřímou imunofluorescencí nebo ELISA