· Bordetella pertussis ·


Morfologie

· Gramnegativní nepohyblivá, ovoidní, krátká tyčka; po obarvení toluidinovou modří lze pozorovat bipolární metachromatická granula. Kultivuje se na obohacených půdách na Bordet-Gengově půdě (bramborový extrakt, glycerin, beraní krev a penicilin G - 0.5 mg/l ) , kolonie vyrůstají za 36 - 72 hod; jsou drobné, průsvitné , perleťově lesklé.


Fyziologie

· B.pertussis je striktně aerobní mikrob, slabě štěpí glycidy, hemolýzu na krevním agaru mají většinou virulentní kmeny. Roste ve čtyřech růstových fázích I - IV. Fáze I má kompletní antigenní vybavení a je opouzdřená, patogenní.Fáze IV je antigenně necharakteristické a nepatogenní.Ve fázi II a III jsou přechodné formy. Buněčná stěna obsahuje lipopolysacharid. Pouzdro tvoří bílkovinný K antigen.


Faktory patogenity


Patogenita

· B.pertussis je obligátní parazit, který nevydrží dlouho mimo organismus. Za přirozených podmínek je patogenní pro člověka. Infekce se šíří kapénkovou infekcí, většinou přímým stykem. Mikroorganismy adherují k povrchu epiteliálních buněk trachey a bronchů. Rychle se zde množí a blokují funkci řasinek, do krve přitom nepronikají. Rozpadlé bakterie uvolňují toxin, který dráždí sliznice, vyvolává katarální příznaky a navozuje lymfocytózu.


Onemocnění


Citlivost na antibiotika