· Candida albicans ·


Morfologie

· Kandidy jsou dimorfní houby; blastokonidie - kvasinkovité buňky jsou oválné, protáhlé blastokonidie v řetízcích se nazývají pseudohyfy. V Gramově barvení se barví pozitivně.


Fyziologie

· C. albicans je aerobní, růstově nenáročná; na Sabouraudově agau vyrůstá do 48 hodin v krémovitých smetanově bílých, hladkých, vypouklých koloniích charakteristické vůně. Identifikace je založená na fermentativních testech - zymogram, nebo na asimilačních testech - auxanogram. · Kvasinkovité formy se množí pučením; jemná vlákna vyrůstající z blastokonidií se nazývají zárodečné klíčky; schopnost tvorby zárodečných klíčků = germinace. Při růstu v nepříznivých podmínkách tvoří C. albicans rezistentní buňky - chlamydospory ( kulaté, silnostěnné). 


Faktory patogenity, patogenita

· invazivita - germinací se uvolňují z fagocytů
· proteináza - keratolytický účinek
· mananprotein - adhezin

C.albicans je podmíněně patogenní houba; vyvolává onemocnění u lidí s oslabenou imunitou ( diabetes mellitus, malignity, léčba kortikoidy, antibiotiky, cytostatiky). Primárním obranným mechanismem je fagocytóza. 


Onemocnění


Terapie