· Chlamydia trachomatis ·


Morfologie

· Elementární tělíska s rigidní stěnou, díky vnějšímu membránovému proteinu jsou blízké G- bakteriím, ale neobsahují v buněčné stěně kyselinu muramovou. Retikulární tělíska jsou osmoticky fragilní, obsahují difusně rozloženou DNA.


Fyziologie

· Ch.trachomatis je intracelulární energetický parazit, který není vybaven vlastním systémem pro tvorbu ATP. Ch.trachomatis nese rodově specifický termostabilní lipopolysacharidový antigen, který je společný všem chlamydiím; podle druhově specifických antigenů se Ch.trachomatis dělí na 18 sérotypů. Je citlivá vůči teplotě vyšší než 50°C, desinficienciím a nesnáší vyschnutí.

· Proteináza uvolňovaná v průběhu dělení retikulárního tělíska degraduje buněčné proteiny, aminokyseliny jsou pak využívány k syntéze chlamydiových proteinů.


Onemocnění


Citlivost na antibiotika