· Clostridium botulinum ·


Morfologie

· Gram pozitivní, pohyblivé, sporulující tyče; spory jsou oválné, uložené subterminálně. Kultivuje se na krevním agaru pro anaeroby, kde vyrůstá v kulatých, bělavých koloniích obklopených zónou pravé hemolýzy.


Fyziologie

· C.botulinum je striktně anaerobní; lze odlišit 4 biologicky odlišné skupiny, produkující neurotoxin se stejnými fyziologickými vlastnostmi různých antigenních typů:

· Všechny kmeny, s vyjímkou G, produkují lipázu, proteolytické kmeny hydrolyzují želatinu. Kmeny produkují botulotoxin, který je ničen teplem, světlem, zářením, alkalickým prostředím; v kyselém prostředí a při poklesu teploty pod 4°C se produkce toxinu zastavuje. Formolem lze připravit toxoid.


Faktory patogenity

· Cílovým orgánem je CNS; dochází k porušení vedení vzruchů v cholinergních vláknech, na presynaptické membráně je snížena vnímavost k vápenatým iontům » acetylcholinový mediátor nemůže být přenesen, výsledkem je chabá obrna svalových vláken


Onemocnění


Terapie