· Clostridium difficile ·


Morfologie

· C.difficile se vyskytuje ve dvou formách:

Clostridium difficile Clostridium difficile Clostridium difficile

· C.difficile se kultivuje na půdě s cefoxitinem a cykloserinem, kolonie jsou okrouhlé, půdy s vitaminem K1 a heminem v UV světle fluoreskují.


Fyziologie

· C.difficile je striktně anaerobní; spory jsou málo odolné k teplu, kvasí sacharidy, hydrolyzuje želatinu; u kojenců a dětí se často vyskytuje ve stolici.


Faktory patogenity


Onemocnění


Citlivost na antibiotika