· Clositridium perfringens ·


Morfologie

· Gram pozitivní, sporulující, nepohyblivé tyče, někdy opouzdřené polysacharidovým pouzdrem; spory jsou uloženy subterminálně; snadno se kultivuje, na KA je obklopeno dvojitou zónou hemolýzy, na žloutkovém agaru je kolem kolonií zóna opalescence.

Clositridium perfringens

Fyziologie

· C.perfringens je aerotolerantní díky přítomnosti neflavinproteinové peroxidázy, štěpí sacharidy, hydrolyzuje želatinu, produkuje lecitinázu, hydrolyzuje škrob, sráží mléko; spóry jsou značně termorezistentní.


Patogenita

Toxin Biologický účinek Typy
A B D
a letální a nekrotizující + + -
b letální a nekrotizující hemolytická lecithináza - + +
c nekrotizující a hemolitycká lecithináza + - -
d O2-lebilní hemolyzin + - -
e lipáza + - -
k O2-stabilní hemolyzin - + -
n tropomyosináza - + +
s faktor podmiňující oplescenci na žloutokové půdě - ? +

· enterotoxin - vzniká při zablokování sporulace v její časné fázi kmeny jsou termoresistentní, málo a toxické; zvyšuje permeabilitu kapilár, porušuje transport iontů a tekutin přes membránu enterocytů


Onemocnění


Terapie