· Clostridium tetani ·


Morfologie

· Gram pozitivní, štíhlé, pohyblivé, sporulující tyče; spory jsou oválné, uložené terminálně. Kultivuje se na krevním agaru pro anaeroby, kde vyrůstá v jemném povláčku s nevýraznou zónou pravé hemolýzy; na půdách s vyšším obsahem agaru roste v transparentních, laločnatých koloniích.

Clostridium tetani

Fyziologie

· C.tetani je striktně anaerobní; spory jsou odolné k teplu, k záření; štěpí glukózu, ale půdu neokyseluje; pomalu hydrolyzuje želatinu a albumin


Faktory patogenity

· Tetanotoxin » komplexní toxin tvořený třemi složkami:


Onemocnění


Terapie