· Enterokoky ·


Morfologie

· Gram pozitivní koky ve dvojicích nebo krátkých řetízcích; jsou kultivačně nenáročné, na KA rostou v modrošedých , drobných koloniích, většinou se zónou viridace; vyrůstají i na půdách pro záchyt enterobakterií


Fyziologie

· Enterokoky jsou fakultativně anaerobní, resistentní vůči vysokému pH, rostou v hypertonickém roztoku NaCl(6,5%), přežívají půlhodinové zahřátí na 60°C, rostou i za přítomnosti 40% žluči, hydrolyzují esculin, rostou na půdě s přídavkem teluritu, koagulují mléko.

· Jsou součástí normální flóry gastrointestinálního traktu.

· Nejvýznamnější zástupci E.faecalis a E.faecium se liší biochemickými vlastnostmi /E.faecium fermentuje arabinózu/ a citlivostí k ampicilinu /E.faecium je resistentní/


Patogenita

· Patří mezi závažné podmíněné patogeny, infekce může být endogenní i exogenní, často nosokomiální.


Onemocnění


Citlivost na antibiotika