· Escherichia coli ·


Morfologie

· Gram negativní, pohyblivá, nepigmentovaná, někdy opouzdřená tyčka, 2mm x 07mm. V moči lze spatřit často vláknité formy. Má bičíky a fimbrie.

· Kolonie o průměru 3-4 mm jsou okrouhlé, hladké. Kmeny, které produkují polysacharidové pouzdro tvoří mukozní kolonie. Na médiu s přídavkem laktózy roste v sytě červených kolonií s kovovým leskem / EndoA, MacConkay agar / » laktóza fermentující. Některé kmeny /EHEC/ jsou ß-hemolytické.

Escherichia coli Escherichia coli Escherichia coli

Fyziologie

· Okyseluje manit, produkuje lysindekarboxylázu, ornitindekarboxylázu, syntetizuje beta-galaktozidázu, utilizuje acetát, hydrolyzuje tryptofan.

· Má polysacharidový kapsulární (K), bílovinný bičíkový (H) a lipopolysacharidový tělový antigen (O). Osidluje sliznici tlustého střeva, vyskytuje se ve stolici jako hlavní součást aerobní fyziologické střevní flory.


Patogenita

· E. coli je nejčastějším původcem primárních močových infekcí. Osidluje sliznice poškozené zánětem nebo nádorovým onemocněním. Některé kmeny způsobují průjmová onemocnění, buď zánětlivé nebo nezánětlivé povahy.

· Enterotoxigenní kmeny (ETEC) produkují termolabilní toxin (LT), příbuzný cholerovému enterotoxinu, nebo termostabilní (ST) toxin, případně oba.

· Enterohemoragické kmeny (EHEC) produkují t.zv. verotoxin. Je příbuzný toxinu Shigella dysenteria. Způsobuje hemoragickou kolitídu, hemolytický uremický syndrom. Je většinou vázán na serotyp 0157:H7.

Escherichia coli Escherichia coli

· Enteropatogenní kmeny (EPEC) jsou většinou spojeny s hromadným výskytem průjmových onemocnění v kojeneckých ústavech. Silně adherují, adherentní faktor není fimbriový. Neprodukují toxin.

· Enterinvasivní kmeny (EIEC) zpusobují zánětlivé změny ve střevní sliznici.


Onemocnění


Terapie