· Klebsiella pneumoniae ·


Morfologie

· Gramnegativní, nepohyblivá tyčka z čeledi Enterobacteriacae 2mm x 0,7mm, většinou opouzdřená polysacharidovým pouzdrem; pouzdro lze negativně znázornit (dle Burriho). Roste na běžných kultivačních půdách; kolonie o průměru 3-4 mm jsou okrouhlé, hladké, většinou mukozní. Po dotyku a oddálení kličky se táhne nitka. Pouzderný sliz se někdy rozlévá po povrchu plotny. Na EA jsou kolonie růžové, někdy laktóza-fermentující.

Klebsiella pneumoniae

Fyziologie

· Okyseluje manit, inositol produkuje lysindekarboxylázu, ureázu, acetoin, utilizuje citrát, syntetizuje beta-galaktozidázu, zkvašuje glukózu, redukuje nitrát.

· Pouzdro je antigenní. Kmeny kapsulárních typů 1 a 2 jsou původci destruktivních pneumonií, jež jsou však poměrně vzácné. Vyskytuje se často ve stolici jako součást fyziologické střevní flory.


Patogenita

· Je podmíněně patogenní. Neprodukuje exotoxin. Je jedním z nejčastějších původců primárních močových infekcí. U novorozenců způsobuje nozokomiální průjmové infekce. Respirační infekce jsou většinou sekundární.


Onemocnění


Citlivost na antibiotika