· Leptospira interrogans ·


Morfologie

· Spirálně stočené pohyblivé tyčky se zahnutými konci a pravidelnými závity; špatně se barví anilínovými barvivy, lze je ozřejmit stříbřením, imunofluorescencí, v zástinu nebo ve fázovém kontrastu, subterminálně jsou umístěny 2 bičíky; roste dobře v tekutých půdách s bovinním albuminem a Tween 80, růst je prokazatelný po 1-2 týdnech.


Fyziologie

· L. interrogans je obligátně aerobní, optimální růstová teplota je 28-32°C; produkuje katalázu, oxidázu, lipázy, fosfolipázu, hyaluronidázu, transamidázy.

· L.interrogans je parazitem domácích i divokých zvířat. Do druhu L.interrogans patří 22 serolog. skupin s 200 sérovary.


Antigenní struktura


Faktory patogenity


Patogeneze

· L.interrogans se rychle šíří krví, kde se pomnoží; poškozuje endotelie, zvyšuje permeabilitu kapilár, vyvolává hemorhagickou diatezu, snižuje saturaci tkání kyslíkem.

· Proniká do proximálních tubulů, poškozuje glomeruly, vylučuje se močí. V játrech vyvolává centrolobulární nekrózy a cholestatický ikterus.


Onemocnění


Citlivost na antibiotika


Laboratorní diagnostika