· Legionella pneumophila ·


Morfologie

· Gramnegativní, pohyblivé, nesporulující, štíhlé tyčky, často vláknité. Rozměry kolísají od 0.3 - 0.9 mm šířky a 2 - 6 mm, někdy až 20 m délky. Mají dva a více bičíků. Stěna obsahuje rozvětvené 2,3-dihydroxy - mastné kyseliny, které jsou charakteristické pro tento rod; nejsou přítomny u jiných baktérií.

· Legionelly rostou na půdě, s obsahem aktivního uhlí pro detoxikaci peroxidů přítomných v půdě i vznikajících oxidací z cysteinu. Nejužívanější agarová půda, BCYE, je složena z kvasničného extraktu, zdroj cysteinu, z pyrofosfátu železitého a aktivního uhlí. pH 6,8 - 7,0 udržuje speciální pufr ACES.
Legionella pneumophila Legionella pneumophila Legionella pneumophila
Na půdě BCYE rostou ve splývavých šedých, lesklých, okrouhlých, ostře ohraničených koloniích asi 1 mm v průměru, které se rozrůstají do velikosti až 4 mm do pěti až sedmi dnů. Na krevním agaru nerostou.

· Legionelly mají antigen o molekulární hmotnosti 58 KD společný všem druhům. Druhy jsou klasifikovány podle primární struktury DNA, zjistí se hybridizací chromozomové DNA a podle antigenní struktury, rozliší se mikroaglutinací. Mikroaglutinací se některé druhy rozpadají do sérovarů.


Fyziologie

· Jsou aerobní, vyskytují se přirozeně ve vodách, v přírodních vodních rezervoárech a ve vodách průmyslových. Závislost na cysteinu je hlavní znak určující příslušnost k čeledi.Teplotní rozmezí růstu je mezi 25 - 43°C, nerostou při 50°C. Neoxidují a nefermentují glukosu ani běžné glycidy, štěpí želatinu. L.pneumophila štěpí hippurát. Většina druhů produkuje hnědý pigment na půdě s tyrosinem. Na půdě BCYE fluoreskuje v UV světle, což přispívá k rozlišení od jiných druhů Legionel (L.erythra - fluoreskuje červěně, L.bozemanii a L.dumoffii - fluoreskuje modře).


Patogenita

· Legionelly mohou být původci smrtelných onemocnění u člověka hlavně u pacientů se sníženou imunitou - tzv. legionelóza. Všechny legionelly jsou potenciálně patogenní, interhumánní přenos nebyl prokázán. Onemocnění vzniká většinou inhalační cestou. Zdroj nákazy je v životním prostředí, vodě z jezer, vodních toků, rozvodů teplé vody, sprchových hlavic a klimatizačního zařízení, z rozvodů teplé vody v nemocnicích.

· L.pneumophila produkuje:

  • hemolyzin, cytotoxin, endotoxin, DNA-áza a fosfatázu; žádný z nich nemá zřejmý toxický účinek ve tkáni a nepodílí se rozhodujícím způsobem v patogeneze. Toxiny L.pneumophila zabraňují v experimentu letálnímu účinku polymorfonukleárních leukocytů. Fagocytované legionelly se množí v normálních monocytech.
  • · Nákaza vzniká nejen cestou respirační, průnik legionel je možný i do lymfatických cest plic a sleziny, změny byly nalezeny i v trávicím traktu (ve střevě a peritoneu). Inhalační cesta infekce se považuje za prevalentní - vzniká ložisková bronchopneumonie, kdy z poškozených kapilár proniká do alveolů edémová tekutina a ukládá se fibrin.


    Onemocnění


    Citlivost na antibiotika