· Mycoplasma pneumoniae ·


Morfologie

· Malá kokovitá tělíska, ve starších kulturách oválné až protáhlé formy, na povrchu buňky se nachází kontaktní destička membrány významná pro adhezi; kolonie jsou drobné, kupovitého tvaru.


Fyziologie

· V buněčné stěně obsahují cholesterol zajišťující osmotickou stabilitu membrány, nejsou schopny tvořit peptidoglykan, což vede k plasticitě buněk a značné pleomorfii; buňky se dělí binárním dělením, dělení cytoplasmy však nemusí být synchronizováno s dělením jádra. M.pneumoniae roste na umělých kultivačních médiích PPLO s obsahem séra a kvasničního extraktu, selektivní účinek má penicilin a thaliumacetát, které jsou tolerovány.

· M.pneumonie má schopnost hemadsorbce morčecích krvinek; štěpí glukosu, redukuje tetrazolium aerobně na černý formazan.


Patogenita

· M.pneumonie je extracelulární parazit pronikající mukociliární vrstvou sliznic dýchacích cest a adheruje na povrch epitelových buněk; mediátorem cytoadherence jsou proteiny membrány. M.pneumonie produkuje hemolyzin, který není štěpen katalázou; M.pneumonie ochuzuje buňky o aminokyseliny a cholesterol.


Onemocnění


Citlivost na antibiotika