· Průkaz mikroorganismů ·

  1. mikroskopicky - barvený fixovaný preparát
  2. kultivačně - růst bakterií na kultivačních mediích
  3. serologicky - průkaz antigenu nebo protilátky /ELISA, KFR, RIA, aglutinace, precipitece/
  4. molekulárně - biologickými metodami - detekce genetického materiálu /DNA-sondy, PCR, LCR/
Mikroskopický průkaz
Barvení orientační dle Loefflera
diagnostické dle Grama > G+ bakterie se barví modrofialově
> G- bakterie se barví červeně
dle Ziehl - Neelsena > průkaz mykobakterií; na zeleném pozadí růžoné tyčky
dle Burriho > negativní znázornění pouzder /kapsul/
dle Alberta > průkaz metachromatických granul
dle Writze - Conklina > průkaz spór u bakterií; uvnitř červených bakteriálních těl zelené spóry
Kultivační průkaz
Kultivační média - přirozená, umělá
- tekutá, pevná
- základní, diagnostická, selektivní
Tekutá média : peptonová voda - při pH = 8,2 > selektivní půda pro vibria
: masopeptonový bujón - pomnožovací půda
: Kaufmanova půda, selenitový bujón - selektivně pomnožovací půdy pro salmonelly
: Šulova půda - pro M. tuberculosis
> průkaz růstu - zákal, sediment, blanka
Tuhá média : krevní agar/KA/ - pro většinu kultivačně náročnějších bakterií
: čokoládový agar/ČA/ - pro neisserie, hemofily, helicobaktera
: NaCl agar - KA + 8%NaCl - pro stafylokoky
: MacConkey, Endo agar - pro G-tyče
: DC-agar - pro G-tyče; bakterie produkující H2S rostou v černých koloniích
: Sabouradova půda - pro kvasinky
: Žluč-eskulinový agar - pro enterokoky
: Lôwenstein-Jensenova půda - pro mykobakteria
: Claubergova půda - pro korynebakteria
: Willson-Blairova půda - pro G-tyče; bakterie produkující H2S rostou v černých koloniích /Salmonelly/
: Mueller-Hintonův agar - pro testování citlivosti na antibiotika