· Salmonella sp. ·


Morfologie

· Gram negativní, pohyblivá tyčka. Patří do čeledi Enterobacteriacae; rostou na běžných kultivačních půdách, na EA rostou ve světlých, drobnějších, laktóza nefermentujících koloniích.


Fyziologie

· Fermentují glukózu, maltózu, manitol, sorbitol za tvorby kyselin a plynů, produkují sirovodík. Jsou fakultativně anaerobní. Na základě biochemických vlastností se pro izolaci a odlišení od ostatních enterobakterií užívají selektivní a diagnostické půdy


Faktory patogenity

· 

· 3 formy patogenity:


Onemocnění


Citlivost na antibiotika