· Shigella sp. ·


Morfologie

· Gram negativní, nepohyblivá tyčka; kultivačně náročnější, pro záchyt je vhodný DC agar; na EA roste v drobných laktóza nefermentujících koloniích. Rod Shigella se řadí do čeledi Enterobacteriacae


Fyziologie

· Fermentuje glukózu bez tvorby plynu, netvoří sirovodík, nehydrolyzuje močovinu, neutilizuje citrát; je fakultativně anaerobní. Sigelly jsou geneticky příbuzné, téměř totožné s E.coli. Podle biochemických a antigenních vlastností se rod dělí na 4 podskupiny:


Faktory patogenity

· Shigely jsou primárně patogenní pro člověka a primáty


Onemocnění


Citlivost na antibiotika