· Staphylococcus aureus ·


Morfologie

· Gram pozitivní, nesporulující, nepohyblivé koky o průměru 1mm, v nepravidelných shlucích. Lze však spatřit i dvojice nebo zcela krátké řetízky. Některé kmeny jsou opouzdřené. Stěnový murein je tvořen pentaglycinovými můstky, kde specificky působí lysostafin. Kolonie jsou okrouhlé, hladké, lesklé o průměru 3-4mm, karotenovými pigmenty slabě oranžově zbarvené, řídčeji žluté, někdy i bílé nebo šedé. Na krevním agaru asi 60% kmenů tvoří zónu ß-hemolýzy.

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

Fyziologie

· Stafylokoky jsou fakultativně anaerobní, nenáročné, osmoticky resistentní; rostou i na půdě s obsahem 7,5% NaCl. Okyselují glukosu a manit. Přenos genetické informace trandukcí, byl prokázán i in vivo. Zejména kmeny izolované z nemocničního prostředí obsahují plasmidy dvojího typu:

  1. velký plasmid o hmotnosti 2.107 daltonů, jehož replikace je řízena chromosomem a determinuje produkci penicilinázy a resistenci k erytromycinu
  2. plasmid 3.106 daltonů nese resistenci k tetracyklinům a chloramfenikolu.
Staphylococcus aureus

Patogenita

· St.aureus produkuje řadu enzymů a toxinů, jež se uplatňují v patogeneze stafylokokových onemocnění.

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

Onemocnění


Terapie

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

[<<Mikrobiologie] [<Repetitorium]