· Staphylococcus epidermidis ·


Morfologie

· Gram pozitivní, nepohyblivé, nesporulující koky o průměru 1µm, v nepravidelných shlucích nebo dvojicích. Některé kmeny mají pouzdro. Kolonie jsou okrouhlé hladké, o průměru 3-4 mm, většinou bílé nebo šedé. Na krevním agaru nevytváři zónu hemolýzy.


Fyziologie

· Nenáročná fakultativně anaerobní, koaguláza negativní.


Patogenita

· Neprodukuje enzymy ani toxiny. Typický oportunní patogen; predisponující faktor onemocnění - přítomnost cizích těles.


Onemocnění


Citlivost na antibiotika

· V případě resistence k oxacilinu je lékem volby vankomycin nebo teikoplanin.


web arrangement by TCX _ 22/12/98