· Streptococcus pneumoniae ·


Morfologie

· Gram pozitivní koky lancetovitého tvaru, ve sputu nebo v hnisu ve dvojicích, nebo v krátkých řetízcích. Ve starších kulturách dochází k autolýze autolytickými enzymy. Za aerobních podmínek je na krevním agaru obklopen zónou viridace, za anaerobních podmínek se může objevit zóna hemolýzy vlivem produkce pneumolysinu O; růst podporuje obsah 5-10% CO2 v atmosféře. Opouzdřené kmeny rostou v M fázi (kolonie jsou hlenovité konsistence, na KA vypadají jako kapky oleje), neopouzdřené ve fázi S nebo R (drsného povrchu s propadlým středem)

Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae

Fyziologie

· S.pneumoniae je fakultativně anaerobní, energii získává fermentací glukózyza za tvorby kyseliny mléčné. Neutralizace bujónové kultury umožňuje masivní růst. K identifikaci a odlišení od viridujících streptokoků se využívá test rozpustnosti ve žluči (používá se 10% roztok deoxycholátu), test bobtnání pouzder po přídání specifického antiséra, test inhibice růstu kolem disku s optochinem. Kapsulární polysacharid pouzdra je imunologicky distinktní. S.pneumoniae se klasifikuje do typů podle pouzderného polysacharidu.


Patogenita

· Pneumokoky se vyskytují hlavně v horních cestách dýchacích, často jako součást normální flóry. Pomnožují se ve tkáních, v krevním řečišti, neprodukují toxiny. Význačným faktorem virulence pneumokoků je pouzdro, jež zabraňuje fagocytozu. Sérum obsahuje protilátky proti typově specifickým polysacharidům.

· Faktory patogenity:

Streptococcus pneumoniae Staphylococcus aureus Streptococcus pneumoniae

Onemocnění

· Pneumokokové infekce tvoří 60-80% všech komunitních bakteriálních infekcí. Vzniku onemocnění napomáhají predisponující faktory (abnormality v respiračním traktu, požívání alkoholu, podvýživa, oběhové poruchy


Terapie