· Streptococcus pyogenes ·


Morfologie

· Gram pozitivní, ß-hemolytické, koky , v řetízcích o 10 - 15 buňkách velikosti 0.5 - 1.0µm. Na krevním agaru v šedavých až šedobílých drobných kolonií 0.5 - 2mm v průměru, obklopených zónou úplné hemolýzy. Opouzdřené kmeny, jež mají pouzdro z kyseliny hyaluronové, tvoří mukózní kolonie. Buněčná stěna obsahuje poměrně slabě antigenní M-protein, adhesin, který je faktorem virulence, polysacharid C, a kyselinu teichovou. S.pyogenes má na svém povrchu pili, složené převážně z M-proteinu, obalené kyselinou lipoteichovou, důležité pro adherenci k epiteliím.

Streptococcus pyogenes Streptococcus pyogenes Streptococcus pyogenes

Fyziologie

· S.pyogenes je charakteristický velkou náročností na živiny, potřebuje k růstu aminokyseliny a vitamíny. Je fakultativně anaerobní, fermentuje cukry za tvorby kyseliny mléčné, produkuje acetoin, amoniak, hydrolyzuje hipurát a eskulin. Netvoří katalázu. Přítomnost CO2, stejně jako anarobní podminky podporuje růst a zvýrazňuje hemolýzu.


Patogenita

· Produkuje řadu extracelulárích produktů s biologickým účinkem:

  • erytrogenní toxin - vyvolává cytotoxickým účinkem spálový exantém, poškozuje kapiláry, je pyrogenní, uvolňuje cytokiny z cílových buněk.
  • streptolyzin O - oxygenlabilní hemolyzin, aktivní v redukovaném stavu, rozrušuje erytrocyty, má kardiotoxické, leukocidní účinky, podněcuje tvorbu protilátek (ASLO)
  • streptolyzin S - způsobuje hemolýzu na KA, není antigenní ani citlivý na kyslík
  • hyaluronidáza - štěpí k.hyaluronovou, součást mezibuněčné stěny; tím pomáhá pronikat do tkáně.
  • streptokináza - aktivuje fibrinolytický systém přeměnou plazminogenu na plazmin, čehož se využívá k rozpouštění krevních sraženin
  • streptodornáza - depolymerizuje DNA, rozpouští hnis
  • proteinázy

  • Onemocnění


    Terapie