· Treponema pallidum ·


Morfologie

· T.pallidum je spirální mikrooorganismus, nebarví se běžnými bakteriologickými technikami; ve světelném mikroskopu je patrno 4-14 závitů na jemném vlákně, vláknitý tvar udržuje trojvrstevná stěna obsahující k. muramovou; z jednoho konce vybíhají axiální fibrily, tělo je obaleno fragilní membránou.

· T.pallidum nelze kultivovat na umělých půdách ani na tkáňových kulturách, živé kmeny se udržují intratestikulární inokulací králíkovi; kmeny jsou živé a pohyblivé několik dní i v tekutém médiu, i v buňkách tkáňových kultur, ale nemnoží se v nich.


Fyziologie

· T.pallidum je primárně patogenní pro člověka, ničí ji O2, teplota nad 40°C a běžné desinfekční roztoky. T.pallidum má schopnost pronikat placentou.


Patogenita

· T.pallidum se pomnožuje extracelulárně, nepůsobí chemotakticky na PMN; poškozuje kapiláry a na to navazují imunopatologické procesy. Virulentní kmeny jsou obaleny výraznou slizovou vrstvou, která chrání treponemy před účinky protilátek a komplementu, ztěžuje fagocytózu.

· Imunopatologické procesy jsou způsobeny komplexy antigen - protilátka a buněčnou přecitlivělostí.


Onemocnění


Citlivost na antibiotika


Laboratorní diagnostika