· Vibrio cholerae ·


Morfologie

· Gram negativní, krátké, rohlíčkovitě zahnuté, nesporulující, pohyblivé tyčky, pohybuje se polárními bičíky; roste na běžných kultivačních mediích, v peptonové vodě vytváří blanku, biotyp El Tor hemolyzuje na KA s beraní krví.


Fyziologie

· V.cholerae je fakultativně anaerobní, má fermentativní i respiratorní metabolismus, 3% NaCl podporuje růst; tvoří katalázu, oxidázu, redukuje nitráty, tvoří indol, produkuje proteázu, amylázu, lipázu, DNázu, snáší dobře alkalické pH, ve vodě může přežívat i několik let. Všechna vibria vyvolávající choleru patří do antigenní struktury skupiny O 1.


Faktory patogenity


Patogeneza

· adherovaná vibria neinvadují do hloubky, ale produkují choleragen.


Onemocnění


Citlivost na antibiotika