· Yersinia enterocolitica ·


Morfologie

· Gram negativní tyčka, při nižších teplotách pohyblivá; kultivačně nenáročná, na EA roste ve světlých laktózu - neokyselujících koloniích


Fyziologie

· Fakultativně anaerobní bakterie, rozšířená v přírodě jako parazit hlodavců


Patogenita

· Alimentární infekcí se dostává do terminálního ilea a apendixu, proniká do buněk a do lymfatické tkáně; množí se v makrofázích, vyvolává tvorbu granulomů, vyjímečně vzniká nekroźa a vředy


Onemocnění


Citlivost na antibiotika