Enterobakterie

 

Enterobakterie jsou důležité:
1) Jako agens nosokomiálních infekcí, zejména močových infekcí, sepsí, respiračních infekcí a infekcí ran

2) Jako bakterie, které snadno získávají rezistenci k antibiotikům

 

Viz též repetitorium. Ukázané vlastnosti slouží k rychlé diagnostice tohoto druhu. 


Základní sada biochemických tesů na odlišení enterobakterií (tzv. Krátká pestrá řada): 
H2SF,  mannitolAc,  lysin dekarboxylázaA,  indolF,   ornithin dekarboxylázaA, 

citrátU, ureázaA,  ONPGC,  inositolAc, phenylalanin-deaminázaA
__________________________________________________________________________________________________________
F
tvorba,    Ac okyselení,     A aktivita,      U utilizace,    C  žluté zabarvení
Vybrané biochemické testy pro snadnou identifikaci jsou uspořádány v připravených sadách testovacích zkumavek (referenční metoda) nebo v připravených mikrotitračních destičkách (API, Enterotest)


Escherichia coli

E.coli biochemický profil (= sada testových výsledků) slouží pro snadné rozlišení bakterie od jiných příbuzných bakterií.

H2Sneg,  mannitolpoz,  lysin dekarboxylásapoz,  indolpoz,   ornithin dekarboxylásapoz, 

citrátneg, ureázapoz,  ONPGpoz,  inositolneg, phenylalanin-deaminázanegShigella flexneri                                                      Salmonella enterica
rozdíly
:
ONPG, lysin dekarboxylása neg;       rozdíly: ONPG, indol neg; H2S poz,

lysin dekarboxylása poz.