Nefermentující gram negativní tyčinky

 

 Viz též repetitorium. Ukázané vlastnosti slouží k rychlé diagnostice tohoto druhu. 

 

O/F test                                                                      oxidázová reakce

 

1 2 3 4

Pseudomonas aeruginosa – průkaz pyocyaninu
1.oxidace v horní vrstvě 2.zabarvení po promíchání, 3.,4. extrakce pigmentu do chloroformu

 

Stenotrophomonas maltophilia

 


Stenotrophomonas maltophilia

- rezistence k imipenemu.


Burkhodleria cepacia

- citlivost k imipenemu.