Odběr krve a získání krevního séra pro vyšetření.

Pro čistě serologické vyšetření (průkaz protilátek) se krev odebírá do zkumavky. Po samovolné koagulaci krve dojde k oddělení koagula od séra. Množství získaného séra lze zvýšit centrifugací sražené krve nebo mechanickým oddělením koagula od stěn zkumavky.

Tam, kde se v krvi prokazují antigeny vyvolavatele, např. u hepatitid, je třeba držet se pokynů laboratoře. Koagulací by se hledané antigeny ztratily v koagulu. Zde se krev odebírá do nádobky s protisrážlivým přípravkem, např. EDTA, citrátem. Vyšetřuje se plazma nebo buffy-coat, tenká bělavá vrstva nad sedimentovanými erytrocyty obsahující trombocyty a leukocyty.

ikona Odběr krve od pacienta se provádí pomocí vakuového systému. Krev ve zkumavce koaguluje. ikona
ikona Mechanické oddělení krevního koagula od stěny zkumavky. Tím se zvýší retrakce koagula.
ikona   Nad krevním koagulem se vyloučilo krevní sérum. To se následně přenese do čisté zkumavky. 
ikona Vzorky sér jsou podle příjmového protokolu roztříděny podle druhu požadovaného vyšetření. Příjmový protokol vytvořený počítačem již obsahuje i číslo jamky mikrotitrační destičky nebo kyvety analytického automatu, ve které má být vzorek vyšetřen. Tak mohou být výsledky z analyzátoru či fotometru převáděny "po drátě" do počítače a automaticky přiřazovány ke jménům příslušných pacientů. Mikrobiolog po skončeném vyšetření výsledky prohlédne, přidá komentář a dá pokyn k tisku výsledků na papíře, které se podepsané a orazítkované zasílají zadávajícímu lékaři. Kromě toho se výsledky posílají šifrovaně pomocí internetu z počítačového systému laboratoře do počítačového systému ošetřujícího lékaře, kterému se výsledek vyšetření jeho pacienta ihned objeví na obrazovce v kartě pacienta. ikona