Stafylococcus aureus.    

Viz též repetitorium. Ukázané vlastnosti slouží k rychlé diagnostice tohoto druhu. 

 

ikona Shlukovací faktor. Po smíchání s naředěnou plazmou vzniknou na sklíčku shluky.
ikona

ikona

Průkaz DNAzy. V půdě je DNA. Nahoře Staphylococcus aureus, dole Staphylococcus epidermidis.
ikona Průkaz fosafatázy - do misky se vloží proužek filtračního papíru navlhčený amoniakem. Méně spolehlivá vlastnost (vyskytuje se i u Staphylococcus epidermidis)
ikona Průkaz fosfatázy- výsledek. Kolonie zrůžoví.
ikona Průkaz katalázy - roztok H2O2 se jejím působením rozkládá.