Kultivace mykobaktérií

Mykobaktérie vyvolávající tuberkulózu (Mycobacterium tuberculosis, M.bovis) a mykobakteriózy (M.kansasii aj.) se kultivují na speciálních půdách, např. Löwnstein-Jensenově, Šulově aj. Mají dlouhou generační dobu. Materiál musí být před naočkováním jednak ztekucen, jednak dekontaminován (t.j. zbaven jiných rychle rostoucích bakterií, který by půdu přerostly). K tomu slouží např. 4% NaOH. Po následné neutralizaci  se materiál teprve očkuje na půdy. Materiál musí být zpracováván o očkován v laboratoři pro 3. třídu bezpečnosti

Všechny níže uvedené záběry jsou z filmu z roku 1991: Dimonstrazioni di Microbiologia Clinica, Universita Degli Studi di Udine, Facolta di Medicina e Chirurgia, Policlinico Universitario, Cattedre e Servizio di Microbiologia, Direttore prof. G.A.Botta.

ikona Sputum je převrstveno 4% roztokem NaOH. Během půl hodiny dojde jeho účinkem k homogenizaci sputa a k usmrcení neacidorezistentních bakterií. Materiál je během homogenizace protřepán.  Homogenizované sputum je zcentrifugováno a supernatant odstraněn.
ikona   Získaný sediment je neutralizován zředěnou kyselinou sírovou.
ikona Materiál je naočkován na Löwenstein-Jensenovu půdu a kultivován při 37 °C. 
ikona   Růst ve zkumavce je hodnocen po 3, 6 a 9 týdnech kvantitativně + 1-9 kolonií, ++ 10-19 koloniím, ++ 20-99 kolonií, +++ 100 a více kolonií. Pro další zpracování (stanovení druhu a citlivosti kmene) jsou kolonie homogenizovány pomocí skleněných kuliček.

Přímý průkaz mykobaktérií v infekčním materiálu se provádí také polymerázovou řetězovou reakcí nebo (orientačně) barvením na acidorezistenci.