OBSAH

Úvod
Zásady bezpečnosti práce

kufrPrůkaz přímý
kufrOdběr materiálu
Přehledkufr
Bakteriologie
Virologie
kufrParazitologie
Stolice
Krev
kufrPrůkaz mikroskopický
Přehledkufr
Mikroskop
Gram
Ziehl-Neelsen
Schémata barvicích postupů
Parazitologická barvení stolice
Parazitologická barvení krve
kufrPrůkaz kultivační
Přehledkufr
Varna půd
kufrPůdy
Obecně
krevní agar
MacConkey
Očkování na půdy
kufrBakteriologická diagnostika
Úvod
Biochemická identifikace
kufrSkupiny bakterií
Obecné vlastnosti bakteriíkufr
kufrStafylokoky
Stafylokoky
Stafylokokykufr
kufrStreptokoky
Streptokoky
Enterokoky
Streptokokykufr
kufrG-ferment.tyčky
G-ferment.tyčky
Enterobakteriekufr
Escherichiekufr
Salmonelykufr
Shigelykufr
Vibriakufr
kufrG-neferment.tyčky
G-neferm.tyčky
Acinetobakterykufr
Pseudomonádykufr
kufrRůzné další aerobně rostoucí
Korynebakteria, hemofily
Korynebaktériekufr
Bordetelykufr
Hemofilykufr
Neiseriekufr
Helikobakterkufr
Legionelakufr
kufrAnaeroby
Anaeroby
Anaerobykufr
Klostridiakufr
kufrKandidy
Kandidy
Kandidykufr
kufrMykobaktérie
Mykobaktérie
Mykobaktériekufr
kufrREPETITORIUM
Průkaz mikroorganismů
Citlivost k antibiotikům

Arcanobacterium haemolyticum
Bacillus antracis
Bacillus cereus
Bordetella pertussis
Borrelia burgdorferi
Campylobacter jejunii
Candida albicans
Clostridium botulinum
Clostridium difficile
Clostridium perfringens
Clostridium tetani
Enterokoky
Escherichia coli
Franciscella tularensis
Gardnerella vaginalis
Hemophilus influenzae
Chlamydia trachomatis
Klebsiella pneumoniae
Legionella pneumophila
Leptospira interrogans
Mycoplasma pneumoniae
Propionibacterium acnes
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella ssp
Shigella ssp
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Treponema pallidum
Trichomonas vaginalis
Vibrio cholerae
Yersinia enterocolitica
Yersinia pestis
kufrDruhy materiálu
Moč
Hemokultura
kufrAntibiotika
Přehledkufr
Disková metoda
Diluční metoda
Etest
Počítání bakterií
Kultivace virů
kufrPrůkaz imunologický
Zpětná aglutinace
Průkaz pouzderných antigenů v likvoru
Průkaz toxinu ve stolici
ELISA
kufrPrůkaz genetický
Úvod
kufrPrůkaz amplikonů
Elektroforetický
Hybridizací
Genovým čipem
kufrReal time PCR
Real time PCR
- praktika DYNEX
kufrPrůkaz nepřímý Úvod
kufrSerologie
Přehledkufr
Získání séra
KFR
ELISA
Western blot
RRR, TPHA
Quantiferon

Autoři