Barvení acidorezistentních bakterií

Barvení na acidorezistenci využívá schopnosti některých bakterií (především mykobaktérií) podržet jednou přijaté barvivo při následné diferenciaci kyselým alkoholem. Používá se k rychlému předběžnému průkazu přítomnosti mykobaktérí ve sputu a v dalších materiálech.  Metoda je levná, rychlá, málo citlivá. Definitivní laboratorní diagnóza tuberkulózy spočívá v kultivačním vyšetření ev. v kombinaci s PCR. Acidorezistence je také taxonomický znak bakterií rodu Mycobacterium.

Podstatou acidorezistence je přítomnost vosků s velmi dlouhými tzv. mykolovými kyselinami v buněčné stěně příslušných bakterií. Ziehl-Neelsenovo barvení používá koncentrovaný karbolfuchsin aplikovaný za horka. Takto obarvené acidorezistentní bakterie pak nelze odbarvit kyselým alhoholem, zatímco jiné bakterie (které barviva přijímají mnohem ochotněji) se kyselým alkoholem odbarví. Karbolfuchsin je červený. Dobarvení neacidorezistentních bakterií a dalších struktur se provádí např. malachitovou zelení. Pozn.: Špatná barvitelnost Mycobacterium tuberculosis a jeho velmi pomalý růst byly příčnou jeho poměrně pozdního objevení Kochem (1882) - "Bacil Kochův" - BK. 

Provedení:

   

ikona Preparát se 3x převrství koncentrovaným karbolfuchsinem a mezitím se zahřívá až do výstupu par.
ikona   Na šikmo skloněný obarvený preparát se pomalu leje etanol s kyselinou sírovou, dokud odchází barvivo.
ikona Po opláchnutí vodou se preparát dobarvuje malachitovou zelení (někdy metylénovou modří).
ikona   Výsledek: přítomné acirorezistentní bakterie jsou červené. Prohlíží se 50 zorných polí a výsledek se stanovuje semikvantitativně.
ikona Fluorescenční barvení. Mykobaktérie lze také selektivně barvit auraminem O, k němuž mají mykolové kyseliny zvýšenou afinitu. Po promytí se preparát pozoruje pomocí fluorescenčního mikroskopu, kde mykobaktérie žlutě svítí na temném pozadí. Výborná přehlednost preparátu zrychluje vyšetření. Pozitivní preparát lze přebarvit Ziehl-Neelsenem. Metoda se používá ve specializovaných laboratořích.