Veřejné zdravotnictví prezenční 2018 / 2019
Předmět Mikrobiologie/imunologie

Okruhy přednášených témat a obsahu praktik z imunologie

Přednášky
1. Imunitní systém – morfologie a funkce, nespecifická imunita, zánět
2. Specifická imunitní odpověď
3. Slizniční a kožní imunitní reakce, imunita při infekci
 
Praktika 
1. Imunita v dětství a stáří, imunotoxikologie, nádorová imunologie
2. Reakce hypersenzitivity
3. Autoimunitní nemoci
4. Imunodeficience primární a sekundární
5. Metody testování imunitní odpovědi I, humorální imunita
6. Principy vakcinace a jiné imunointervence
7. Metody testování imunitní odpovědi II, buněčná imunita

Okruhy přednášených témat a praktik z mikrobiologie

1. Obecné zásady odběru a transportu materiálu na mikrobiologické vyšetření. Rozdíl mezi přímým a nepřímým průkazem včetně příkladů.
2. Septické stavy. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
3. Infekce centrálního nervového systému. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
4. Respirační infekce. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
5. Infekce oka. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
6. Infekce ran, kostí a měkkých tkání. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
7. Nákazy projevující se na kůži. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
8. Infekční průjmy a otravy z potravin. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
9. Močové infekce. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
10. Sexuálně přenosné nemoci. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
11. Infekce matky, plodu a novorozence. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
12. Nosokomiální nákazy

 

Zápočet se uděluje podle studijního řádu fakulty.

Zkouška  je skládána formou společného písemného zaškrtávacího testu z  mikrobiologie a z imunologie. Test se bude konat v úterý dne 28.5.2019 od 9.45 hodin v místnosti 810.  Přineste si číslo studenta (jako u přijímaček) a funkční propisovačku.

Základní studijní materiály - mikrobiologie:
Votava M, Ondrovčík P. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Skripta MU Brno 1998 nebo novější vydání. Koluje elektronická verze.
On-line příručka s laboratorními metodami Ústavu lékařské mikrobiologie 3. LF UK
 

Základní studijní literatura - imunologie
Jilek J.: Základy imunologie. Anyway s.r.o. neprodejná publikace (k zapůjčení v sekretariátu), omezený počet výtisků
www.lf3.cuni.cz – Studijní materiály – Ústav imunologie
Stites D. a spol: Základní a klinická imunologie Victoria Publishing 1994
Hořejší V., Bartůňková J: Základy imunologie Triton 1998, 2002, 2005
Krejsek J., Kopecký O.: Klinická imunologie Nucleus HK, 2004 (vybrané kapitoly)

Další doporučené zdroje:
Fučíkova a spol: Základy klinické imunologie RDI PRESS 1994
Fučíková, T.: Klinická imunologie v praxi Galén, Praha 1997.
Bartůňková J: Imunodeficience Grada 2002