Materiály jsou zpravidla ve formátu pdf. Exe soubor je samorozbalovací (napřed nutno stáhnout).